Tag Archives: благодарност

Благодарствено писмо - как се пише

Благодарствено писмо – как се пише

Писма за изказване на благодарност   Обикновено се смята, че писменото изказване на благодарност е въпрос на светски етикет, но не и на делово изкуство. Писмата за изказване на благодарност в бизнеса обаче са както израз на вежливост, така и на далновидност. Те могат да