Tag Archives: България

Легенда за България

Бог решил да раздава земя. Раздал на отделните народи. Но българинът работил на нивата и затова отишъл последен. И земята вече била раздадена. Господ помислил какво да даде на българите. Вече нищо не му останало за раздаване. Българинът бил известен със своята доброта, скромност и