Tag Archives: Десетте Божи заповеди

Десетте Божи заповеди

Десетте Божи заповеди

1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мене. 2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята, не им се кланяй и не