Tag Archives: гробища

КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ НА ГРОБИЩАТА

КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ НА ГРОБИЩАТА

Гробище – това е свещено място, където се покоят телата на починалите до бъдещето възкресение. Даже според законите на езическите държави гробищата се считат свещени и неприкосновени. От най-дълбока до християнска древност идва обичаят да се отбелязва мястото на погребение с направата на хълм над