Tag Archives: пътуване

Самуилова крепост

Самуилова крепост

Един от най-драматичните моменти в нашата история! Всеки българин знае, че през 1014 година войските на цар Самуил са разгромени от византийският император Василий II. В плен попадат 14000 български войници. Пренебрегвайки всички християнски догми, той осакатява пленниците, като ги ослепява, а на всеки 100