Tag Archives: Седемте смъртни гряха

Седемте смъртни гряха

Най-тежките грехове и противоположните им добродетели

Седемте смъртни гряха 1. Гордост – презираща всички, изискваща раболепие, готова да достигне небето и да се уподоби на Всевишния: накратко гордост до самообожаване. 2. Сребролюбие – ненаситна душа, или Иудова страст към парите, съединена в повечето случаи с неправомерни придобивки, която не позволява на