ЧЕТВЪРТЪКЪТ НА ТОДОРОВАТА НЕДЕЛЯ

ВЪРТОГЛАВ ЧЕТВЪРТЪКProlet2003121

ЧЕТВЪРТЪКЪТ НА ТОДОРОВАТА НЕДЕЛЯ

В четвъртък работата не спори, затова не се започва и не се и довършва. Ако се цани работник, няма да е за дълго, нито договор, нито пазарлък ще се изпълнят. Не се купуват крава, вол или друг добитък, защото няма да седи у дома, ще избяга. Не се сади дърво, защото ще изсъхне и няма да върже плод. Не се сее, не се започва строеж на къща. Не се сади кокошка, защото няма да снася яйца. Ако се готвят фасул, леща или се меси хляб, червеи ще нападнат фасула, лещата и житото. Ако жените предат, въртят чекръг или тъкат, овцете ще са въртоглави, а и техните глави може да се завъртят. Ако се работи на  полето ще вали град.

Всички тези забрани са още по-валидни за Въртоглавия четвъртък.