Числото 40

40Числото 40

Във Библията се среща като числото на наказанието (потопът вали 40 дни и 40 нощи), но и на Божието благословение. На планината Моисей 40 дни и 40 нощи говори с Господа. В Новия завет число се свързва с молитва, пост, разкаяние и надежди за живот и очистване от греха. Исус пости 40 дни в пустинята. 40 дни след възкресение се явява на своите ученици. Постът също е 40 дни. Те не са дадени за наказание, а за опрощение и живот. 40 дни трябват и на душите, за да се простят със земята и да потеглят по небесните пътища.