Фолклорен събор в Трявна

182
ЕЖЕГОДНО СЪБИТИЕ

Трявна

През последната десетдневка на м.Август в град Трявна, квартал Божковци се провежда Фолклорен събор “Капитан дядо Никола”. По време на Събора се събират над 1000 творци на народното творчество от цяла България, които в рамките на 1-3 дни представят традиционни форми на изява на различните изкуства, като музика, танци, представяне на обичаи и други. Той няма конкурсен характер.

Във форума взимат участие инструментални групи и състави, танцови формации, вокални групи, групи за автентичен фолклор и индивидуални изпълнители. За участие се канят солисти и състави от десетки български читалища.

За официалната церемония са поканени изявени български изкуствоведи, фолклористи, етнографи, артисти и танцьори, политици и общественици.

Събитието дава възможност на участниците да съчетаят творческите си изяви с кратък отдих и културен туризъм. Като допълнителна и съпътстваща цел организаторите са си поставили да представят на гостите си и част от българското културно наследство.

Съборът е съвместна инициатива на читалище „Капитан дядо Никола” и се провежда с подкрепата на Община Трявна и Областна администрация Габрово.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪБОРА
1. Участници:
– фолклорни ансамбли;
– групи и хорове за народни песни;
– групи за народна музика;
– групи за автентичен фолклор;
– индивидуални изпълнители – певци и инструменталисти;
– занимаващи се с изобразително изкуство на фолклорна тематика;
– представяне на народни обичаи.
2. Съборът няма конкурсен характер.
3. Програма на участниците:
концертни програми с продължителност както следва:
– за колективни участници – 14 минути,
– за индивидуални участници – 7 минути,
– за самостоятелни и колективни участия в изложби – без ограничения;
4. Всички участници (при заявено желание) ще могат да осъществят и съпътствуващи културни мероприятия.
5. Групите и индивидуалните участници трябва да потвърдят участието си със заявка – бланка, предоставена от организаторите по поща, факс или електронна поща.
6. Състава на групите може да бъде както следва:
а/ фолклорни ансамбли – до 50 човека,
б/ танцови състави и народни хорове – до 40 човека

Читалище „Капитан Дядо Никола“
Град Трявна (община Трявна, област Габрово)
кв. „Божковци“, ул. „Патриарх Евтимий“ 34;
тел: 0677 / 62310

източник: sabori.bg