Как да се молим

молитва

молитва

Доста често ни се случва да се чудим защо сме вярващи, молим се, а не ни се сбъдват желанията и мечтите. Но както повечето неща, така и молитвата има своите правила и изисквания, за да бъде тя истинска и ефективна. Така както трябва да се научим на говорим, за да ни разбират, така трябва да се научим правилно да се молим, за да ни се чуват молитвите. Как да се молим, така че да има смисъл и молитвите ни да бъдат ефективни?
Благодарение на сайта и sveticarboris.net превода на Мартин Димитров от „Аскетически опити“, ето няколко наставления за това, как да се молим, за да ни се сбъднат желанията.

Как да се молим

1. Преди да започнеш да се молиш, постарай се да простиш на всички.

2. Моли се като грешник, а не като праведник. Когато молитвата не е одушевена от покаянието, тогава Господ не благоволи към нея.

3. Избери си правило, което съответства на твоите сили и го изпълнявай постоянно.

4. Старай се по възможност да се молиш уединено и тайно.

5. Качеството на истинската молитва се съдържа в това – умът да внимава в думите на молитвата, а сърцето да съчувства на ума.

6. Заключвай ума си в произнасяните думи на молитвата и се старай да го запазиш бдителен.

7. Когато усещаш сухота, ожесточение – не оставяй молитвата. Заради твоето търпение и подвиг срещу сърдечното безчувствие, милостта Божия ще снизходи към теб.

8. По време на молитва не търси възторг, не раздвижвай нервите си, не разпалвай кръвта си. Задръж сърцето си в дълбоко спокойствие.

9. Разсеяността и мечтателността много вредят на молитвата.

10. Отхвърляй всички помисли, които възникват по време на молитва – дори и най-благовидните!

11. Не проси в молитвата за нищо тленно и суетно, като помниш заповедта на Спасителя: Първом търсете Царството Божие и Неговата правда и всичко останало ще ви се придаде.

12. Изпълнението или неизпълнението на твоята просба оставяй на Божията воля.

ЗАРАДИ ПОСТОЯНСТВОТО И ТЪРПЕНИЕТО ПОЛУЧАВАМЕ ДАРА НА МОЛИТВАТА. ПИСАНИЕТО КАЗВА: „МОЛИТВАТА СЕ ДАВА НА МОЛЕЩИЯ СЕ“.