КАК ДА СЕ ЗАЩИТИМ ОТ МАГИЯ

499
Магия

МагияЗащита и отражение на нападението

Освен защита на помещенията на дома/офиса от астрално влияние отвън, направата на защитни талисмани и пентакли, които се противопоставят на магическите нападения и въздействия, в магията се използват методи на незабавна защита и отстраняване на последствията и въздействията. Има различни способи, които са подобни на тези от защитата против уроки, но които притежават и по-голяма сила и мощ.

Защита от астрални удари

Тази защита е прави главно тогава, когато човек влиза в помещение с много хора. Т. е. има вероятност да му се направи уроки, а ако в помещението има магьосник (маг или подобен), възниква вероятността да се получи и астрален удар. Естествено, не бива да чакаме да ни се нанесе удар за да приложим защитата.

Представете си, че сте в три сейфа с отворени врати. Първият сейф, в който се намирате, е с Вашите габаритни размери, вторият- малко по-голям, третият – по-голям от втория. Или, иначе казано, сейфовете са един в друг, а Вие сте в най-малкия – вътрешният. Сега си представете, че на всеки от сейфовете има по няколко лостове и ключалки. Трябва да затворите всички врати като заключите ключалките. Започва се от най-външния сейф. Имате не повече от 10 секунди за всяка от вратите. Колкото повече ключалки заключите, толкова по-силна е Вашата защита. След като затворите и заключите и последната врата, представете си се вътре в нея – защитен от всички външни влияния.

Ефектът на тази защита е най-силен в първите 20-30 мин. Може да се повтори за да се увеличи времето за защита. Трябва да споменем, че тази защита може да Ви направи почти незабележим за останалите. Затова трябва много внимателно да я прилагате на места, които не са подходящи за това – в колата, на пешеходната пътека и т. н.

Защита от странично въздействие

Ако, въпреки всичко, почувствате, че докато сте на прием, на гости и т. н. , почувствате странично въздействие, можете да приложите сления метод, с който ще отвърнете на удара и ще свалите от себе си негативното влияние:

Първо трябва да си изясните откъде е дошъл ударът. Обикновено не е трудно защото този, който го е нанесъл, гледа с любопитство какъв ще бъде ефекта от него. Опитайте, под какъвто и да е предлог, да се самопоканите на гости, желателно на обяд или вечеря. Като отидете на гости непременно седнете на масата, но не вкусвайте нищо! Дръпнете три пъти ъгъла на покривката като повтаряте: Вземи си своето Дай си ми моето! – при всяко дръпване на покривката. След незабавно си тръгнете, със или без предлог, но без да ядете или пиете нищо! По всяка вероятност Вашият противник ще иска също да приложи подобна тактика. Ето защо не трябва да го приемате на гости.

Защита от негативен астрал

Ако влезете в къща, където може би присъства магьосник или предполагате, че може да получите негативно астрално въздействие, то един от най-добрите способи да оставите мръсното влияние на същото място, където сте получили дадения удар, е следният: Направете си малко буково колче с размер на кибритена клечка. Втъкнете го в косата си и когато влезете в дома, отидете до огледалото и като гледате отражението си, измъкнете заострената клечка и я забучете с острата част надолу зад огледалото. След това няма от какво да се боите докато сте в това помещение.

Премахване на негативното въздействие

Ако, въпреки всичко, сте получили астрален удар или нападението е получено чрез волта (специално направена восъчна фигурка, с Вашите черти), то трябва незабавно да отстраните от организма си това негативно влияние. Вземете чаша и я напълнете с течаща вода. Запалете три кибритени клечки и ги оставете да изгорят почти напълно (докато можете да ги държите) и ги хвърлете в чашата с водата. . Излезте извън Вашия дом и застанете с лице към входната врата и гръб към улицата. Произнесете следните думи:

Махни се зло, от моите очи, към този, от когото си дошло! След това плюйте пред себе си и излейте чашата с водата през лявото си рамо.

Въздействието е премахнато.

изтчник  ИНТЕРНЕТ