Легенда за България

България
България

Бог решил да раздава земя. Раздал на отделните народи. Но българинът работил на нивата и затова отишъл последен.

И земята вече била раздадена. Господ помислил какво да даде на българите. Вече нищо не му останало за раздаване.
Българинът бил известен със своята доброта, скромност и трудолюбие. Поради това Господ решил да му подари част от своята земя. И така България се намира на част от Рая.
Затова България е с богата, разнообразна и красива природа – планини,плодородни равнини, розови долини, лазурно море…