Молитва към ангел хранител

Молитва към ангел хранител

Молитва към ангел хранител

Всеки има своя ангел хранител. Причината да не можем да ги видим и чуем, както те нас, е, че те съществуват на по-висока от нашата вибрираща честота.
Ако се научим правилно да общуваме със своя всемирен пазител, той може правилно да ръководи нашите действия и житейски избор.
Освен това може да ни помогне да преборим самотата, защото е добър приятел, на когото може да доверите всичко, без да се страхувате от оценката му.

Молитва към ангелите да ни закрилят и избавят от изкушенията на лукавия и неговите зли духове. В молитвата си към своя ангел–хранител молещият изрича думите:

„Свети ангеле, който си ми даден от Бога, добри мой пазителю, моля ти се, избави ме от всякакви напасти, спаси ме от скърби!“, а при всяка служба на просителното молебствие се обръща към Бога с надеждата да бъде благословен с „мирен ангел, верен наставник, пазител на нашите души и тела“. В църковната молитва пък присъстват думите: „Да ни ограждат с покрова на крилете на невеществената си слава и ни избавят от беди“.