Молитва

159
молитва

молитваОтче на всички!

През всички времена и от всекиго почитан: от светията, от дивака и от мъдреца. Ти, Велика Първопричина!

Разбрах, че съм ограничен в моите чувства, за да зная, че Ти Си Благ, а аз съм сляп. Свързвайки природата със съдбата, Ти ми даде да видя Доброто във всичко. Ти остави свободна човешката воля. Научи ме да правя това, което съвестта ми диктува, вместо да избягвам ада или да гоня Небесата. Не ме оставяй да захвърля Благословлението, което Твоята щедрост ми дарява – да се ползваме от Твоите блага значи да бъдем послушни. Не ме оставяй да поставям предел на Твоята добрина, събрана на земната шир, или да мисля, че Ти Си Господ само на човека, когато наоколо съществуват хиляди светове. Не оставяй тази моя слаба и незнаеща ръка надменно да хвърля Твоите стрели и да изпраща проклятия на всекиго, когото осъдя като свой враг. Ако съм прав, изпрати ми Благодатта Си, за да стоя спокоен в Правдата. Ако греша, научи сърцето ми да намери по-добрия път! Но избави ме от глупавата гордост и от нечестивото недоволство да се противя на онова, което Твоята благост не ми позволява да имам и да мога. Научи ме да чувствам скръбта на другите, да не говоря за грешките и недостатъците, които виждам. Научи ме да бъда милостив към другите, макар и да съм малък…

Води ме, където и да вървя през този ден – през живота или през смъртта!

Нека през този ден хлябът и мирът да бъдат моят дял!

Да бъде Твоята Воля!

Цялото Битие да слави Тебе, чийто храм е пространството и чийто олтар са земята, морето и небесата! На Тебе да се поклони цялата Природа! Амин!