Одранички манастир “Св. Св. апостоли Петър и Павел”

манастир “Св. Св. апостоли Петър и Павел”

манастир “Св. Св. апостоли Петър и Павел” манастир “Св. Св. апостоли Петър и Павел”

 Манастирът “Св. Св. Апостоли Петър и Павел” е разположен в южния дял на Ерулска планина, в подножието на връх Павлов рид. Отправната точка за манастира е село Одраница. В турските регистри село Одраница фигурира от 1576 година. Открито е късноантично селище с масивни стени, керамика, монети. В най-високата част на местността Чешмата се очертават стени на монументална сграда. Открит е и водопровод. Имало е и керамична работилница. Жителите на селото били необичайно сръчни и работливи. Мъжете, главно дърводелци и строители, се славели със силата си. Който не успявал да повдигне камък, тежък 250 килограма, не можле да си намери жена. Суровият живот в планината произвел и уникални бойни техники. Така нареченото “Македонско махало” води началото си от региона. Виртуозното владеене на брадва, коса, вила, тояга (гега), са поставили основата на тези бойни техники. Единствената религия, изповадвана от жителите на село Одраница в миналото и сега, е православното християнство.

1Основан през Средновековието, манастирът е преминал през разрухи и разорения. Възстановен е през 1870 година. По време на социалистическата власт след 1944 година, той запада отново и бива напуснат. През зимата на 1985-86 година той напълно рухва. След няколко години по инициатива и с помощта на хора, свързани със селото, започва неговото възстановяване. Върху основите на старата църква се издига нова. Сега манастир “Св. Св. апостоли Петър и Павел” представлява красив и спретнат комплекс от църква, жилищна сграда и 2 богато изписани параклиса. За него се грижи един единствен млад монах, отец Ефрем.

Около манастира се простират широки и сенчести зелени поляни, прекрасно място за отдих и бивакуване.