СРЯДАТА НА ТОДОРОВАТА НЕДЕЛЯ

proletЛУДАТА СРЯДА

СРЯДАТА НА ТОДОРОВАТА НЕДЕЛЯ

Денят е главатарят на всички среди. През Лудата сряда човек може да разполови ума си, да полудее.

На този ден не бива да се мотае прежда и да се шие дреха. Лудостта сред хората е дяволска работа, затова не трябва да се предизвиква дяволът, а с добра дума и специално внимание да се залъже. Който работи, ще се разболее или ще окуцее. Същото ще се случи с добитъка му. Не се впрягат волове.

Ако в сряда времето е хубаво – на следващия ден ще се развали, ако е лошо ще се оправи.