СВ. МОДЕСТ – 18 декември

203
СВ. МОДЕСТ – 18 декември

СВ. МОДЕСТ – 18 декемвриСВ. МОДЕСТ – 18 декември

Свети Модест бил Йеросалимски патриарх. Сред българите се почита само в някой региони – Пирин, Родопите, Странджа.  Смята се за покровител на орачите и на едрия добитък. Преданието разказва, че именно този светец научил хората как да впрягат воловете и да орат нивите. Почитат го и овчарите. В определен аспект култът към него има аналогия с култът към Хермес в неговата първоначална функция на хтоничен бог на плодородието, на божество пастир.

Иконите изобразявас св. Модест или с два впрегнати вола или с стадо овце.

Ритуали

Точно в сведнощ преди празника се подновява квасът.  Меси се нечетен брой обредни погачи от чисто пшеничено брашно. Отгоре се украсяват с просфорник. На деня се освещават в църква. Жените раздават погачи за здравето на домашния добитък. Раздава се и варено жито.

Онази част от хляба, която е украсена с просфорник, се слага в кармата на животните. Който има болно животно, оставя пред иконата на св. Модест метални изображения на заболялото животно.

Забрани

Мъжете не бива да впрягат добитък, за да е здрав през годината.