Свети Силвестър – 02.01

свети силвестър

свети силвестърСвети Силвестър – 2 януяри

Празнуват: Силвия, Силва, Силвана, Силвето, Силванка, Серафим, Огнян, Огняна, Пламен, Пламена

 „Силва“ означава  „гора“ – сила и свежест.

Свети Силвестър е роден в началото на  IV в. в Рим. В продължение на цели двадесет и една години управлявал Римската църква с сам покръстил император Константин Велики.

Преданието разказва как св. Силвестър надвил злия магьосник Замврий. Магьосникът убил един вол, шепнейки му в ухото името на своя бог.

„Никой не може да отнема и да дава живот освен Бог“, рекъл му св. Силвестър и се обзаложили да съживят убитото животно. Колкото и да се опитвал магьосникът, каквито и имена да нашепвал, нищо не помогнало. Когато Силвестър призовал Бог, животното отворило оживяло. Оттогава св. Силвестър се смята за покровител на животните и особено на воловете.

Народът нарича този празник Карамановден, Волски празник, Риначовден, Силвестри. Празнува се в чест на едрия впрегатен добитък – вол, кон, магаре, бивол.

 Ритуалите през този ден имат очистителен характер. Свързани са с чистене, ринене на тора от оборите, почистване на домовете, работните места.

Някога в нощта срещу празника, момците, които са коледували обикалят домовете с фенери. Стопаните оставят вратата отворена, връзват кучетата, за да не лаят, когато дойдат риначите. В обора, в нова торба, оставят пита, месо, вино за дружината. А специалет подарък, най-често пешкир, оставя момата, която очаква любимият й да дойде. Мъжете почистват обора, взимат каквото са им оставили и си тръгват, без да се обадят. На другия ден могат да бъдат поканени на гости, от стопанин на когото са ринали. Докато риначите чистят, никой стопанин не трябва да излиза навън и да се обажда, защото е на лошо.

Ако някой мъж е обиден или отблъснат от любимата жена, на св. Силвестър може да си отмъсти, като й върне обидата.

Някога това се е случвало, като вместо да изрине обора, нахвърлял още тор в него.  Било е много лошо за мома, за която се разбере, че така й е отмъстено. Ако това се случи, бащата бърза да изчисти дома, още преди да се е съмнало.

Празникът завършва с голямо хоро на мегдана.

В западните Родопи начичат деня Сполезов и гледат кой пръв ще влезе в къщата. Гостът трябва да е добър и заможен човек, за да бъде и годината, която идва, добра и заможна.

Вярвало се е, че на трапезата не се слага свинско месо и сланина, за да бъдат здрави животните.