СВЕТИ СИМЕОН – 3 февруари

Свети Симеон

Свети СимеонСВЕТИ СИМЕОН – 3.03

Според преданието Симеон Богоприемец е един от седемдесетте преводачи на Стария завет от еврейски и гръцки. На него се паднала книгата за пророк Исай. Стигайки до мястото, където се казва „Девица ще зачене и ще роди син…“, Симеон не повярвал, че това е възможно, опитал се да оправи думата „девица“, ала ангел Господен се явил в този момент, спрял го и казал:  „Писанието е точно, затова нищо не поправяй! Ти няма да умреш докато не видиш с очите си изпълнението на тези думи.“ Когато Богородица занесла първородния си син да го представи и посвети на Бога, както повелявал Мойсеевият закон, Симеон бил вече твърде стар. Очаквал Месията – да го види с очите си и тогава да умре. Божия сила го повела към храма в същия миг, в който Богородица внесла Младенеца. Познал го веднага. Приел го на ръце и с пророческо вдъхновение извикал към Господ: „Очите ми видяха Твоето спасение, което си приготвил пред лицето на всички народи…“ (Евангелие от Лука, 2:30-31). В храма била и пророчицата Ана, която също познавала Исус.

Християнската църква празнува Сретение Господне като един от дванадесетте велики празници в годината, а в памет на св. Симеон Богоприемец отбелязва 3 февруари.

3 Февруари е част от трите дни, в които се празнуват Трифонци (1, 2 и 3 февруари).