Ждрелото на Ерма

196
ерма

Ждрелото на Ерма

Само на 3 км от град Трън се намира живописното ждрело на река Ерма, което е една от най-атрактивните природни забележителности в страната ни. То е дълго около 100 метра и в най-тясната си част е широко само 5 метра. Буйните води на реката се провират през проход от отвесни скали, които на места достигат 200 метра височина. До мястото се стига с автомобил по асфалтов път, в края на който има паркинг. От там започва екопътека по стръмния склон покрай реката. Достигайки до мостче над нея, дъхът ви спира от величествената гледка – пред вас се открива гигантска скална “порта”, в подножието на която се блъскат пенливите бистри води на Ерма. Мостът над реката е проверка на куража ви! Ако съберете смелост да го преминете, то на отсрещния бряг ви очаква стръмно изкачване към скален тунел.

 

Ждрелото на Ерма е образувано от хилядолетната ерозия на варовиковите скали, причинена от буйните води на реката. То е обявено за природна забележителност през 1961 година с цел да се опазят уникалните скални образувания.

Ждрелото на Ерма

Тук и живата природа е забележителна – на площ от няколко квадратни километра се срещат десетки видове дървета, храсти, треви и цветя. В района може да се види цъфтящата през месец юни Райхенбахова перуника, която се среща само на Балканския полуостров. През май местността потъва в люляци, а пред септември и октомври “царува” смрадликата. Тук могат да се видят и много птици – бял щъркел, осояд, ливаден блатар и други. От бозайниците се срещат видрата, европейския вълк, малкият и големият подковонос, както и завърналият се по нашите земи рис! Земноводните се представляват от от гребенестия тритон, жълтокоремната бумка и други.

Разходката до Трънското ждрело ще ви изпълни с положителен заряд. Малко познатият Трънски край всъщност е с много красива природа. Близо до паркинга предприемчиви хора са открили малко заведение сред зелена полянка. В слънчев ден там можете да си отдъхнете и на въздух да изпиете едно кафе.