Детски играчки

Играчки

Играчката е предмет, предназначен за игра от дете или домашно животно (предимно котка или куче). При игрите за възрастни също се използват предмети като стикове, хилки, пионки, кегли, карти и други, които обаче нямат общо название и не се наричат играчки на българки език.

Играчките имат познавателна функция и имитират обекти от света на възрастните: животни и растения, хора (кукли), предмети от ежедневието (коли, домакински прибори, дрехи). В зависимост от играчката, тя може да служи за умственото, нравственото, естетическото и физическо израстване на подрастващите, да ги учи на взаимоотношения, комуникация и да изработва различни качества и способности, с други думи да опознаят заобикалящия ги свят. Първостепенната роля на играчката обаче е да доставя удоволствие.

Играчките са използвани още от древни времена. Много често при археологически разкопки са намирани фигури на войници, животни и други. Днес играчките са съобразени с безопасността, учебно-възпитателната работа и възрастовата група. Материалите от които се изработват, са най-разнообразни – дърво, метал, пластмаса, плат, гума, керамика, нови синтетични материали.

Някои играчки, като например куклите Барби от една страна и фигурки на войници или модели на коли от друга се разглеждат като предимно предназначени за единия или другия пол. Момичета, особено в по-ранна възраст предпочитат да играят с кукли, докато момчетата играят с коли и войници. Някои изследвания показват, че дори на 1-2 годишна възраст децата имат склонност да предпочитат един или друг вид играчки, като този избор се предопределя предимно от стереотипното понятие за момичешка или момчешка играчка.

Понякога когато децата играят с играчки, предопределени за другия пол, това може да предизвика негативни реакции от страна на родителите и подигравки и присмех от страна на приятелите на децата. Въпреки това в последните години много от играчките се правят неутрални по отношение на пола, а от друга страна започва да се приема за нормално момчета да играят с „момичешки“ играчки, а момичетата с „момчешки“.

Купете детска играчка, която ще зарадва вашето дете.

Източник